آلفاباکسلینک فایل های مناسب21

ضرورت کسب دانش در جامعه ما امری است بسیار مهم و در حیاط اجتماعی و کاری فرد دانشجو جایگاه بسیار والایی دارد.اما متاسفانه در اکثر مواقع بیشتر به جای اینکه به محتوا اندیشیده شود همه به دنبال کسب مدرک برای خود بوده و داشتن مهارت در رشته مربوطه شان برایشان ملاک قرار نمیگیرد.زیرا در جامعه ما علی الخصوص برای یافتن فرصت شغلی بیشتر مدرک گرایی مد نظر قرارگرفته و داشتن مهارت آنچنان اهمیتی پیدا نخواهد کرد.از اینرو با این گرایش خطرناک اجتماعی کم کم دانشجویان نسبت به کسب تجربه و مهارت در رشته خود دچار یاس و دلسردی شده و انگیزه لازم برای پرداختن به آن را از دست می دهند و ماحصل کار چیزی جز جامعه ایی غیر حرفه ایی و توسعه نیافته نخواهد بودو بالطبع آمار بی کاری و نرخ تورم در جامعه رو به افزایش خواهد گذاشت و تبعات جدی ای را به دنبال خواهد داشت. 

http://s9.picofile.com/file/8280488092/6_31_.rar.html


 

http://s9.picofile.com/file/8280488100/6_32_.rar.html


 

http://s9.picofile.com/file/8280488118/6_33_.rar.html


 

http://s8.picofile.com/file/8280488134/6_34_.rar.html


 

http://s9.picofile.com/file/8280488268/6_36_.rar.html


 

http://s9.picofile.com/file/8280488284/6_37_.rar.html


 

http://s8.picofile.com/file/8280488318/6_38_.rar.html


 

http://s9.picofile.com/file/8280488326/6_39_.rar.html


 

http://s9.picofile.com/file/8280488334/6_40_.rar.html


هرچی
منبع این نوشته : منبع
file ,picofile ,http ,html ,جامعه ,مهارت ,داشتن مهارت